Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 51 55 106 91
27/01 kl 01 57 55 112 101
27/01 kl 02 61 53 114 109
27/01 kl 03 64 51 115 113
27/01 kl 04 66 51 117 115
27/01 kl 05 69 54 123 117
27/01 kl 06 68 60 128 114
27/01 kl 07 64 64 128 -
27/01 kl 08 59 63 122 -
27/01 kl 09 53 58 111 -
27/01 kl 10 49 51 100 -
27/01 kl 11 47 46 93 -
27/01 kl 12 47 40 87 -
27/01 kl 13 51 35 86 -
27/01 kl 14 56 29 85 -
27/01 kl 15 59 24 83 -
27/01 kl 16 61 20 81 -
27/01 kl 17 65 17 82 -
27/01 kl 18 67 14 81 -
27/01 kl 19 66 11 77 -
27/01 kl 20 62 9 71 -
27/01 kl 21 57 7 64 -
27/01 kl 22 52 4 56 -
27/01 kl 23 49 2 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 128 65 86 64
Laveste vannstand 66 51 47 50 30
Avvik gult nivå -49 -22 -85 -64 -86
Avvik orange nivå -72 -45 -108 -87 -109
Avvik rødt nivå -83 -56 -119 -98 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm