Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 105 115 106 91
27/01 kl 01 106 118 112 101
27/01 kl 02 105 117 114 109
27/01 kl 03 102 114 115 113
27/01 kl 04 104 115 117 115
27/01 kl 05 113 124 123 117
27/01 kl 06 121 132 128 114
27/01 kl 07 124 135 128 -
27/01 kl 08 120 132 122 -
27/01 kl 09 111 122 111 -
27/01 kl 10 100 110 100 -
27/01 kl 11 91 100 93 -
27/01 kl 12 84 94 87 -
27/01 kl 13 83 92 86 -
27/01 kl 14 83 94 85 -
27/01 kl 15 81 92 83 -
27/01 kl 16 78 88 81 -
27/01 kl 17 78 89 82 -
27/01 kl 18 76 88 81 -
27/01 kl 19 72 84 77 -
27/01 kl 20 67 79 71 -
27/01 kl 21 60 71 64 -
27/01 kl 22 52 64 56 -
27/01 kl 23 48 58 51 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 111 135 72 104 83
Laveste vannstand 63 48 43 47 8
Avvik gult nivå -39 -15 -78 -46 -67
Avvik orange nivå -62 -38 -101 -69 -90
Avvik rødt nivå -73 -49 -112 -80 -101
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm