Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 49 1 50 -
28/01 kl 01 52 2 54 -
28/01 kl 02 58 2 60 -
28/01 kl 03 62 2 64 -
28/01 kl 04 64 1 65 -
28/01 kl 05 67 -3 64 -
28/01 kl 06 68 -5 63 -
28/01 kl 07 66 -5 61 -
28/01 kl 08 61 -3 58 -
28/01 kl 09 56 -2 54 -
28/01 kl 10 51 -1 50 -
28/01 kl 11 48 1 49 -
28/01 kl 12 46 1 47 -
28/01 kl 13 48 1 49 -
28/01 kl 14 53 1 54 -
28/01 kl 15 57 1 58 -
28/01 kl 16 59 0 59 -
28/01 kl 17 62 -2 60 -
28/01 kl 18 65 -5 60 -
28/01 kl 19 66 -7 59 -
28/01 kl 20 64 -7 57 -
28/01 kl 21 59 -7 52 -
28/01 kl 22 54 -5 49 -
28/01 kl 23 50 -1 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 128 65 86 64
Laveste vannstand 66 51 47 50 30
Avvik gult nivå -49 -22 -85 -64 -86
Avvik orange nivå -72 -45 -108 -87 -109
Avvik rødt nivå -83 -56 -119 -98 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm