Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 -1 9 1 -
28/01 kl 01 -1 9 2 -
28/01 kl 02 -1 9 2 -
28/01 kl 03 -1 8 2 -
28/01 kl 04 -2 8 1 -
28/01 kl 05 -4 5 -3 -
28/01 kl 06 -7 3 -5 -
28/01 kl 07 -7 3 -5 -
28/01 kl 08 -7 2 -3 -
28/01 kl 09 -5 3 -2 -
28/01 kl 10 -4 4 -1 -
28/01 kl 11 -3 5 1 -
28/01 kl 12 -3 5 1 -
28/01 kl 13 -3 4 1 -
28/01 kl 14 -4 3 1 -
28/01 kl 15 -3 4 1 -
28/01 kl 16 -3 3 0 -
28/01 kl 17 -4 3 -2 -
28/01 kl 18 -5 2 -5 -
28/01 kl 19 -6 3 -7 -
28/01 kl 20 -3 6 -7 -
28/01 kl 21 -3 9 -7 -
28/01 kl 22 -1 12 -5 -
28/01 kl 23 0 15 -1 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 73 15 41 26
Laveste værets virkning -4 -1 -7 0 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm