Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 0 19 3 -
29/01 kl 01 0 22 6 -
29/01 kl 02 2 24 6 -
29/01 kl 03 5 27 6 -
29/01 kl 04 8 28 5 -
29/01 kl 05 11 30 6 -
29/01 kl 06 13 30 6 -
29/01 kl 07 14 31 8 -
29/01 kl 08 14 31 10 -
29/01 kl 09 15 33 13 -
29/01 kl 10 15 34 15 -
29/01 kl 11 15 36 16 -
29/01 kl 12 16 37 17 -
29/01 kl 13 19 40 18 -
29/01 kl 14 20 40 18 -
29/01 kl 15 20 40 17 -
29/01 kl 16 19 40 18 -
29/01 kl 17 18 41 19 -
29/01 kl 18 17 41 19 -
29/01 kl 19 16 39 20 -
29/01 kl 20 15 36 21 -
29/01 kl 21 13 32 21 -
29/01 kl 22 10 28 20 -
29/01 kl 23 7 23 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 73 15 41 26
Laveste værets virkning -4 -1 -7 0 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm