Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 48 16 64 -
30/01 kl 01 46 12 58 -
30/01 kl 02 48 8 56 -
30/01 kl 03 53 5 58 -
30/01 kl 04 58 1 59 -
30/01 kl 05 61 -1 60 -
30/01 kl 06 64 -3 61 -
30/01 kl 07 67 -6 61 -
30/01 kl 08 67 -9 58 -
30/01 kl 09 63 -12 51 -
30/01 kl 10 59 -15 44 -
30/01 kl 11 54 -17 37 -
30/01 kl 12 50 -17 33 -
30/01 kl 13 47 -17 30 -
30/01 kl 14 47 -16 31 -
30/01 kl 15 50 -15 35 -
30/01 kl 16 53 -16 37 -
30/01 kl 17 56 -16 40 -
30/01 kl 18 59 -16 43 -
30/01 kl 19 62 -15 47 -
30/01 kl 20 65 -14 51 -
30/01 kl 21 64 -12 52 -
30/01 kl 22 61 -11 50 -
30/01 kl 23 57 -7 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 101 128 65 86 64
Laveste vannstand 66 51 47 50 30
Avvik gult nivå -49 -22 -85 -64 -86
Avvik orange nivå -72 -45 -108 -87 -109
Avvik rødt nivå -83 -56 -119 -98 -120
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm