Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 4 20 16 -
30/01 kl 01 2 18 12 -
30/01 kl 02 -1 15 8 -
30/01 kl 03 -6 11 5 -
30/01 kl 04 -11 9 1 -
30/01 kl 05 -16 7 -1 -
30/01 kl 06 -21 4 -3 -
30/01 kl 07 -26 2 -6 -
30/01 kl 08 -30 0 -9 -
30/01 kl 09 -34 -2 -12 -
30/01 kl 10 -36 -4 -15 -
30/01 kl 11 -38 -5 -17 -
30/01 kl 12 -39 -5 -17 -
30/01 kl 13 -39 -6 -17 -
30/01 kl 14 -39 -7 -16 -
30/01 kl 15 -39 -7 -15 -
30/01 kl 16 -40 -5 -16 -
30/01 kl 17 -40 -4 -16 -
30/01 kl 18 -40 2 -16 -
30/01 kl 19 -39 7 -15 -
30/01 kl 20 -38 12 -14 -
30/01 kl 21 -36 17 -12 -
30/01 kl 22 -34 22 -11 -
30/01 kl 23 -32 26 -7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 62 73 15 41 26
Laveste værets virkning -4 -1 -7 0 -40
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +6 cm