Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -91 64 -27 -
30/01 kl 01 -76 62 -14 -
30/01 kl 02 -39 57 18 -
30/01 kl 03 6 55 61 -
30/01 kl 04 47 56 103 -
30/01 kl 05 76 54 130 -
30/01 kl 06 87 53 140 -
30/01 kl 07 74 49 123 -
30/01 kl 08 44 49 93 -
30/01 kl 09 4 49 53 -
30/01 kl 10 -35 42 7 -
30/01 kl 11 -64 34 -30 -
30/01 kl 12 -73 28 -45 -
30/01 kl 13 -59 26 -33 -
30/01 kl 14 -25 27 2 -
30/01 kl 15 19 22 41 -
30/01 kl 16 60 20 80 -
30/01 kl 17 91 19 110 -
30/01 kl 18 103 21 124 -
30/01 kl 19 92 23 115 -
30/01 kl 20 61 21 82 -
30/01 kl 21 18 21 39 -
30/01 kl 22 -26 21 -5 -
30/01 kl 23 -64 27 -37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 115 145 139 176 140
Laveste vannstand -77 -58 -54 -47 -45
Avvik gult nivå -62 -32 -38 -1 -37
Avvik orange nivå -80 -50 -56 -19 -55
Avvik rødt nivå -90 -60 -66 -29 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm