Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 196 -11 185 190
26/01 kl 14 241 -6 235 236
26/01 kl 15 272 -3 269 269
26/01 kl 16 282 0 282 281
26/01 kl 17 267 0 267 268
26/01 kl 18 231 2 233 233
26/01 kl 19 182 4 186 185
26/01 kl 20 133 8 141 137
26/01 kl 21 95 11 106 100
26/01 kl 22 76 14 90 84
26/01 kl 23 83 14 97 92

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 312 306 343 307
Laveste vannstand 90 109 113 120 122
Avvik gult nivå -62 -32 -38 -1 -37
Avvik orange nivå -80 -50 -56 -19 -55
Avvik rødt nivå -90 -60 -66 -29 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm