Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 114 16 130 123
27/01 kl 01 158 16 174 168
27/01 kl 02 204 15 219 215
27/01 kl 03 241 15 256 252
27/01 kl 04 260 19 279 271
27/01 kl 05 255 17 272 268
27/01 kl 06 229 20 249 244
27/01 kl 07 187 20 207 -
27/01 kl 08 143 22 165 -
27/01 kl 09 106 24 130 -
27/01 kl 10 87 24 111 -
27/01 kl 11 92 26 118 -
27/01 kl 12 122 29 151 -
27/01 kl 13 168 31 199 -
27/01 kl 14 217 34 251 -
27/01 kl 15 257 31 288 -
27/01 kl 16 280 32 312 -
27/01 kl 17 279 32 311 -
27/01 kl 18 253 34 287 -
27/01 kl 19 209 35 244 -
27/01 kl 20 158 35 193 -
27/01 kl 21 113 35 148 -
27/01 kl 22 81 33 114 -
27/01 kl 23 73 36 109 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 312 306 343 307
Laveste vannstand 90 109 113 120 122
Avvik gult nivå -62 -32 -38 -1 -37
Avvik orange nivå -80 -50 -56 -19 -55
Avvik rødt nivå -90 -60 -66 -29 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm