Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 92 39 131 -
28/01 kl 01 131 37 168 -
28/01 kl 02 178 40 218 -
28/01 kl 03 221 40 261 -
28/01 kl 04 251 43 294 -
28/01 kl 05 260 38 298 -
28/01 kl 06 245 37 282 -
28/01 kl 07 211 33 244 -
28/01 kl 08 167 36 203 -
28/01 kl 09 125 41 166 -
28/01 kl 10 95 39 134 -
28/01 kl 11 86 35 121 -
28/01 kl 12 103 33 136 -
28/01 kl 13 142 33 175 -
28/01 kl 14 190 32 222 -
28/01 kl 15 236 28 264 -
28/01 kl 16 268 27 295 -
28/01 kl 17 281 25 306 -
28/01 kl 18 268 26 294 -
28/01 kl 19 233 27 260 -
28/01 kl 20 185 31 216 -
28/01 kl 21 136 33 169 -
28/01 kl 22 96 36 132 -
28/01 kl 23 75 38 113 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 312 306 343 307
Laveste vannstand 90 109 113 120 122
Avvik gult nivå -62 -32 -38 -1 -37
Avvik orange nivå -80 -50 -56 -19 -55
Avvik rødt nivå -90 -60 -66 -29 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm