Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 79 41 120 -
29/01 kl 01 108 48 156 -
29/01 kl 02 152 53 205 -
29/01 kl 03 198 54 252 -
29/01 kl 04 235 56 291 -
29/01 kl 05 256 60 316 -
29/01 kl 06 254 69 323 -
29/01 kl 07 229 71 300 -
29/01 kl 08 190 73 263 -
29/01 kl 09 147 74 221 -
29/01 kl 10 111 86 197 -
29/01 kl 11 90 97 187 -
29/01 kl 12 93 95 188 -
29/01 kl 13 121 88 209 -
29/01 kl 14 164 79 243 -
29/01 kl 15 211 75 286 -
29/01 kl 16 250 74 324 -
29/01 kl 17 273 70 343 -
29/01 kl 18 273 64 337 -
29/01 kl 19 250 62 312 -
29/01 kl 20 209 61 270 -
29/01 kl 21 161 62 223 -
29/01 kl 22 116 64 180 -
29/01 kl 23 85 65 150 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 312 306 343 307
Laveste vannstand 90 109 113 120 122
Avvik gult nivå -62 -32 -38 -1 -37
Avvik orange nivå -80 -50 -56 -19 -55
Avvik rødt nivå -90 -60 -66 -29 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm