Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 76 64 140 -
30/01 kl 01 91 62 153 -
30/01 kl 02 128 57 185 -
30/01 kl 03 173 55 228 -
30/01 kl 04 214 56 270 -
30/01 kl 05 243 54 297 -
30/01 kl 06 254 53 307 -
30/01 kl 07 241 49 290 -
30/01 kl 08 211 49 260 -
30/01 kl 09 171 49 220 -
30/01 kl 10 132 42 174 -
30/01 kl 11 103 34 137 -
30/01 kl 12 94 28 122 -
30/01 kl 13 108 26 134 -
30/01 kl 14 142 27 169 -
30/01 kl 15 186 22 208 -
30/01 kl 16 227 20 247 -
30/01 kl 17 258 19 277 -
30/01 kl 18 270 21 291 -
30/01 kl 19 259 23 282 -
30/01 kl 20 228 21 249 -
30/01 kl 21 185 21 206 -
30/01 kl 22 141 21 162 -
30/01 kl 23 103 27 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 282 312 306 343 307
Laveste vannstand 90 109 113 120 122
Avvik gult nivå -62 -32 -38 -1 -37
Avvik orange nivå -80 -50 -56 -19 -55
Avvik rødt nivå -90 -60 -66 -29 -65
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm