Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 125 164 140 -
30/01 kl 01 133 179 153 -
30/01 kl 02 169 218 185 -
30/01 kl 03 218 260 228 -
30/01 kl 04 258 288 270 -
30/01 kl 05 286 313 297 -
30/01 kl 06 296 324 307 -
30/01 kl 07 278 310 290 -
30/01 kl 08 243 270 260 -
30/01 kl 09 199 230 220 -
30/01 kl 10 159 193 174 -
30/01 kl 11 126 165 137 -
30/01 kl 12 117 152 122 -
30/01 kl 13 127 158 134 -
30/01 kl 14 160 193 169 -
30/01 kl 15 199 237 208 -
30/01 kl 16 240 276 247 -
30/01 kl 17 273 307 277 -
30/01 kl 18 285 320 291 -
30/01 kl 19 271 312 282 -
30/01 kl 20 239 279 249 -
30/01 kl 21 195 235 206 -
30/01 kl 22 150 193 162 -
30/01 kl 23 112 159 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 283 318 324 367 324
Laveste vannstand 86 103 106 114 112
Avvik gult nivå -61 -26 -20 23 -20
Avvik orange nivå -79 -44 -38 5 -38
Avvik rødt nivå -89 -54 -48 -5 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm