Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 49 88 64 -
30/01 kl 01 42 88 62 -
30/01 kl 02 41 90 57 -
30/01 kl 03 45 87 55 -
30/01 kl 04 44 74 56 -
30/01 kl 05 43 70 54 -
30/01 kl 06 42 70 53 -
30/01 kl 07 37 69 49 -
30/01 kl 08 32 59 49 -
30/01 kl 09 28 59 49 -
30/01 kl 10 27 61 42 -
30/01 kl 11 23 62 34 -
30/01 kl 12 23 58 28 -
30/01 kl 13 19 50 26 -
30/01 kl 14 18 51 27 -
30/01 kl 15 13 51 22 -
30/01 kl 16 13 49 20 -
30/01 kl 17 15 49 19 -
30/01 kl 18 15 50 21 -
30/01 kl 19 12 53 23 -
30/01 kl 20 11 51 21 -
30/01 kl 21 10 50 21 -
30/01 kl 22 9 52 21 -
30/01 kl 23 9 56 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 14 45 58 107 90
Laveste værets virkning -11 12 25 35 9
Korreksjon av vannstandsdataene: -9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm