Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 136 4 140 144
26/01 kl 14 127 6 133 136
26/01 kl 15 90 4 94 100
26/01 kl 16 36 5 41 50
26/01 kl 17 -20 14 -6 -2
26/01 kl 18 -66 17 -49 -48
26/01 kl 19 -94 14 -80 -75
26/01 kl 20 -98 13 -85 -78
26/01 kl 21 -76 16 -60 -53
26/01 kl 22 -32 22 -10 -8
26/01 kl 23 22 26 48 47

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 218 170 184 131
Laveste vannstand -85 -51 -73 -79 -80
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm