Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 72 20 92 90
27/01 kl 01 105 12 117 115
27/01 kl 02 110 9 119 116
27/01 kl 03 84 16 100 92
27/01 kl 04 36 21 57 52
27/01 kl 05 -16 25 9 9
27/01 kl 06 -59 32 -27 -26
27/01 kl 07 -84 33 -51 -
27/01 kl 08 -86 41 -45 -
27/01 kl 09 -64 42 -22 -
27/01 kl 10 -19 46 27 -
27/01 kl 11 38 46 84 -
27/01 kl 12 92 50 142 -
27/01 kl 13 128 64 192 -
27/01 kl 14 138 80 218 -
27/01 kl 15 115 95 210 -
27/01 kl 16 67 95 162 -
27/01 kl 17 8 84 92 -
27/01 kl 18 -46 71 25 -
27/01 kl 19 -84 66 -18 -
27/01 kl 20 -101 66 -35 -
27/01 kl 21 -93 65 -28 -
27/01 kl 22 -60 59 -1 -
27/01 kl 23 -10 56 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 218 170 184 131
Laveste vannstand -85 -51 -73 -79 -80
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm