Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 45 50 95 -
28/01 kl 01 89 46 135 -
28/01 kl 02 111 43 154 -
28/01 kl 03 102 37 139 -
28/01 kl 04 64 30 94 -
28/01 kl 05 11 24 35 -
28/01 kl 06 -40 21 -19 -
28/01 kl 07 -75 17 -58 -
28/01 kl 08 -89 16 -73 -
28/01 kl 09 -79 16 -63 -
28/01 kl 10 -45 17 -28 -
28/01 kl 11 7 18 25 -
28/01 kl 12 64 19 83 -
28/01 kl 13 110 25 135 -
28/01 kl 14 135 30 165 -
28/01 kl 15 129 41 170 -
28/01 kl 16 94 46 140 -
28/01 kl 17 38 49 87 -
28/01 kl 18 -20 53 33 -
28/01 kl 19 -67 54 -13 -
28/01 kl 20 -95 60 -35 -
28/01 kl 21 -100 60 -40 -
28/01 kl 22 -79 64 -15 -
28/01 kl 23 -38 68 30 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 218 170 184 131
Laveste vannstand -85 -51 -73 -79 -80
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm