Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 15 75 90 -
29/01 kl 01 65 78 143 -
29/01 kl 02 100 77 177 -
29/01 kl 03 108 76 184 -
29/01 kl 04 85 67 152 -
29/01 kl 05 39 66 105 -
29/01 kl 06 -15 67 52 -
29/01 kl 07 -59 66 7 -
29/01 kl 08 -83 59 -24 -
29/01 kl 09 -85 50 -35 -
29/01 kl 10 -63 44 -19 -
29/01 kl 11 -20 44 24 -
29/01 kl 12 34 53 87 -
29/01 kl 13 85 55 140 -
29/01 kl 14 121 54 175 -
29/01 kl 15 131 47 178 -
29/01 kl 16 111 47 158 -
29/01 kl 17 65 44 109 -
29/01 kl 18 8 43 51 -
29/01 kl 19 -44 38 -6 -
29/01 kl 20 -82 27 -55 -
29/01 kl 21 -98 19 -79 -
29/01 kl 22 -90 22 -68 -
29/01 kl 23 -59 23 -36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 218 170 184 131
Laveste vannstand -85 -51 -73 -79 -80
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm