Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -13 16 3 -
30/01 kl 01 38 10 48 -
30/01 kl 02 80 1 81 -
30/01 kl 03 102 -1 101 -
30/01 kl 04 96 2 98 -
30/01 kl 05 62 3 65 -
30/01 kl 06 12 2 14 -
30/01 kl 07 -36 -3 -39 -
30/01 kl 08 -69 -1 -70 -
30/01 kl 09 -81 1 -80 -
30/01 kl 10 -72 3 -69 -
30/01 kl 11 -42 5 -37 -
30/01 kl 12 5 2 7 -
30/01 kl 13 56 1 57 -
30/01 kl 14 99 4 103 -
30/01 kl 15 122 9 131 -
30/01 kl 16 117 6 123 -
30/01 kl 17 86 4 90 -
30/01 kl 18 36 1 37 -
30/01 kl 19 -18 5 -13 -
30/01 kl 20 -61 7 -54 -
30/01 kl 21 -87 10 -77 -
30/01 kl 22 -91 11 -80 -
30/01 kl 23 -73 11 -62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 218 170 184 131
Laveste vannstand -85 -51 -73 -79 -80
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm