Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -7 23 3 -
30/01 kl 01 42 71 48 -
30/01 kl 02 83 116 81 -
30/01 kl 03 105 137 101 -
30/01 kl 04 95 127 98 -
30/01 kl 05 57 93 65 -
30/01 kl 06 7 45 14 -
30/01 kl 07 -38 -2 -39 -
30/01 kl 08 -71 -34 -70 -
30/01 kl 09 -85 -47 -80 -
30/01 kl 10 -79 -40 -69 -
30/01 kl 11 -48 -10 -37 -
30/01 kl 12 3 41 7 -
30/01 kl 13 56 93 57 -
30/01 kl 14 97 134 103 -
30/01 kl 15 117 155 131 -
30/01 kl 16 111 155 123 -
30/01 kl 17 80 129 90 -
30/01 kl 18 34 81 37 -
30/01 kl 19 -21 28 -13 -
30/01 kl 20 -67 -15 -54 -
30/01 kl 21 -97 -39 -77 -
30/01 kl 22 -99 -35 -80 -
30/01 kl 23 -77 -15 -62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 140 213 188 239 155
Laveste vannstand -86 -58 -73 -81 -99
Avvik gult nivå -71 2 -23 28 -56
Avvik orange nivå -97 -24 -49 2 -82
Avvik rødt nivå -108 -35 -60 -9 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm