Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 0 3 -3 -7
30/01 kl 01 49 48 42 44
30/01 kl 02 92 81 76 80
30/01 kl 03 114 101 100 100
30/01 kl 04 105 98 96 93
30/01 kl 05 72 65 60 59
30/01 kl 06 30 14 9 11
30/01 kl 07 -13 -39 -42 -40
30/01 kl 08 -44 -70 -71 -72
30/01 kl 09 -62 -80 -81 -85
30/01 kl 10 -53 -69 -72 -74
30/01 kl 11 -23 -37 -44 -46
30/01 kl 12 22 7 1 1
30/01 kl 13 72 57 52 52
30/01 kl 14 114 103 98 94
30/01 kl 15 139 131 124 120
30/01 kl 16 134 123 117 113
30/01 kl 17 101 90 84 82
30/01 kl 18 52 37 30 32
30/01 kl 19 4 -13 -21 -21
30/01 kl 20 -32 -54 -61 -63
30/01 kl 21 -51 -77 -84 -87
30/01 kl 22 -53 -80 -88 -89
30/01 kl 23 -35 -62 -73 -72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 140 218 170 184 131
Max fra modell: 26.01 18 140 218 167 186 124
Max fra modell: 26.01 12 139 219 162 192 120
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm