Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 6 36 16 -
30/01 kl 01 4 33 10 -
30/01 kl 02 3 36 1 -
30/01 kl 03 3 35 -1 -
30/01 kl 04 -1 31 2 -
30/01 kl 05 -5 31 3 -
30/01 kl 06 -5 33 2 -
30/01 kl 07 -2 34 -3 -
30/01 kl 08 -2 35 -1 -
30/01 kl 09 -4 34 1 -
30/01 kl 10 -7 32 3 -
30/01 kl 11 -6 32 5 -
30/01 kl 12 -2 36 2 -
30/01 kl 13 0 37 1 -
30/01 kl 14 -2 35 4 -
30/01 kl 15 -5 33 9 -
30/01 kl 16 -6 38 6 -
30/01 kl 17 -6 43 4 -
30/01 kl 18 -2 45 1 -
30/01 kl 19 -3 46 5 -
30/01 kl 20 -6 46 7 -
30/01 kl 21 -10 48 10 -
30/01 kl 22 -8 56 11 -
30/01 kl 23 -4 58 11 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 88 87 110 58
Laveste værets virkning 4 8 11 8 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm