Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 314 4 318 322
26/01 kl 14 305 6 311 314
26/01 kl 15 268 4 272 278
26/01 kl 16 214 5 219 228
26/01 kl 17 158 14 172 176
26/01 kl 18 112 17 129 130
26/01 kl 19 84 14 98 103
26/01 kl 20 80 13 93 100
26/01 kl 21 102 16 118 125
26/01 kl 22 146 22 168 170
26/01 kl 23 200 26 226 225

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 396 348 362 309
Laveste vannstand 93 127 105 99 98
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm