Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 318 318 318 322
26/01 kl 14 310 312 311 314
26/01 kl 15 272 275 272 278
26/01 kl 16 219 223 219 228
26/01 kl 17 169 175 172 176
26/01 kl 18 122 129 129 130
26/01 kl 19 93 98 98 103
26/01 kl 20 92 96 93 100
26/01 kl 21 120 125 118 125
26/01 kl 22 162 169 168 170
26/01 kl 23 215 223 226 225

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 391 366 417 333
Laveste vannstand 92 120 105 97 79
Avvik gult nivå -71 2 -23 28 -56
Avvik orange nivå -97 -24 -49 2 -82
Avvik rødt nivå -108 -35 -60 -9 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm