Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 300 - - 295
26/01 kl 13 322 318 318 317
26/01 kl 14 314 311 310 310
26/01 kl 15 278 272 271 271
26/01 kl 16 228 219 219 219
26/01 kl 17 176 172 172 171
26/01 kl 18 130 129 129 128
26/01 kl 19 103 98 97 97
26/01 kl 20 100 93 92 93
26/01 kl 21 125 118 118 118
26/01 kl 22 170 168 167 166
26/01 kl 23 225 226 226 225

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 318 396 348 362 309
Max fra modell: 26.01 18 318 396 345 364 302
Max fra modell: 26.01 12 317 397 340 370 298
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm