Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 4 4 4 8
26/01 kl 14 5 7 6 9
26/01 kl 15 4 7 4 10
26/01 kl 16 5 9 5 14
26/01 kl 17 11 17 14 18
26/01 kl 18 10 17 17 18
26/01 kl 19 9 14 14 19
26/01 kl 20 12 16 13 20
26/01 kl 21 18 23 16 23
26/01 kl 22 16 23 22 24
26/01 kl 23 15 23 26 25

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 23 88 87 110 58
Laveste værets virkning 4 8 11 8 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm