Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 250 20 270 268
27/01 kl 01 283 12 295 293
27/01 kl 02 288 9 297 294
27/01 kl 03 262 16 278 270
27/01 kl 04 214 21 235 230
27/01 kl 05 162 25 187 187
27/01 kl 06 119 32 151 152
27/01 kl 07 94 33 127 -
27/01 kl 08 92 41 133 -
27/01 kl 09 114 42 156 -
27/01 kl 10 159 46 205 -
27/01 kl 11 216 46 262 -
27/01 kl 12 270 50 320 -
27/01 kl 13 306 64 370 -
27/01 kl 14 316 80 396 -
27/01 kl 15 293 95 388 -
27/01 kl 16 245 95 340 -
27/01 kl 17 186 84 270 -
27/01 kl 18 132 71 203 -
27/01 kl 19 94 66 160 -
27/01 kl 20 77 66 143 -
27/01 kl 21 85 65 150 -
27/01 kl 22 118 59 177 -
27/01 kl 23 168 56 224 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 396 348 362 309
Laveste vannstand 93 127 105 99 98
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm