Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 268 270 269 267
27/01 kl 01 293 295 294 292
27/01 kl 02 294 297 296 296
27/01 kl 03 270 278 278 277
27/01 kl 04 230 235 237 236
27/01 kl 05 187 187 190 189
27/01 kl 06 152 151 153 150
27/01 kl 07 126 127 127 123
27/01 kl 08 120 133 130 128
27/01 kl 09 143 156 155 155
27/01 kl 10 198 205 204 204
27/01 kl 11 262 262 262 261
27/01 kl 12 321 320 320 319
27/01 kl 13 358 370 369 368
27/01 kl 14 375 396 396 397
27/01 kl 15 364 388 389 389
27/01 kl 16 330 340 338 337
27/01 kl 17 276 270 263 263
27/01 kl 18 207 203 195 200
27/01 kl 19 151 160 158 159
27/01 kl 20 122 143 144 143
27/01 kl 21 134 150 152 153
27/01 kl 22 170 177 177 178
27/01 kl 23 220 224 221 226

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 318 396 348 362 309
Max fra modell: 26.01 18 318 396 345 364 302
Max fra modell: 26.01 12 317 397 340 370 298
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm