Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 223 50 273 -
28/01 kl 01 267 46 313 -
28/01 kl 02 289 43 332 -
28/01 kl 03 280 37 317 -
28/01 kl 04 242 30 272 -
28/01 kl 05 189 24 213 -
28/01 kl 06 138 21 159 -
28/01 kl 07 103 17 120 -
28/01 kl 08 89 16 105 -
28/01 kl 09 99 16 115 -
28/01 kl 10 133 17 150 -
28/01 kl 11 185 18 203 -
28/01 kl 12 242 19 261 -
28/01 kl 13 288 25 313 -
28/01 kl 14 313 30 343 -
28/01 kl 15 307 41 348 -
28/01 kl 16 272 46 318 -
28/01 kl 17 216 49 265 -
28/01 kl 18 158 53 211 -
28/01 kl 19 111 54 165 -
28/01 kl 20 83 60 143 -
28/01 kl 21 78 60 138 -
28/01 kl 22 99 64 163 -
28/01 kl 23 140 68 208 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 396 348 362 309
Laveste vannstand 93 127 105 99 98
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm