Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 270 273 271 277
28/01 kl 01 310 313 316 318
28/01 kl 02 324 332 334 340
28/01 kl 03 308 317 319 324
28/01 kl 04 264 272 271 281
28/01 kl 05 207 213 214 218
28/01 kl 06 155 159 161 164
28/01 kl 07 114 120 124 127
28/01 kl 08 95 105 107 111
28/01 kl 09 100 115 115 120
28/01 kl 10 136 150 146 149
28/01 kl 11 192 203 203 202
28/01 kl 12 258 261 262 260
28/01 kl 13 306 313 314 309
28/01 kl 14 333 343 342 333
28/01 kl 15 330 348 345 331
28/01 kl 16 306 318 313 303
28/01 kl 17 257 265 264 253
28/01 kl 18 203 211 209 206
28/01 kl 19 160 165 165 162
28/01 kl 20 136 143 142 139
28/01 kl 21 134 138 139 139
28/01 kl 22 156 163 162 164
28/01 kl 23 196 208 207 215

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 318 396 348 362 309
Max fra modell: 26.01 18 318 396 345 364 302
Max fra modell: 26.01 12 317 397 340 370 298
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm