Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 193 75 268 -
29/01 kl 01 243 78 321 -
29/01 kl 02 278 77 355 -
29/01 kl 03 286 76 362 -
29/01 kl 04 263 67 330 -
29/01 kl 05 217 66 283 -
29/01 kl 06 163 67 230 -
29/01 kl 07 119 66 185 -
29/01 kl 08 95 59 154 -
29/01 kl 09 93 50 143 -
29/01 kl 10 115 44 159 -
29/01 kl 11 158 44 202 -
29/01 kl 12 212 53 265 -
29/01 kl 13 263 55 318 -
29/01 kl 14 299 54 353 -
29/01 kl 15 309 47 356 -
29/01 kl 16 289 47 336 -
29/01 kl 17 243 44 287 -
29/01 kl 18 186 43 229 -
29/01 kl 19 134 38 172 -
29/01 kl 20 96 27 123 -
29/01 kl 21 80 19 99 -
29/01 kl 22 88 22 110 -
29/01 kl 23 119 23 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 396 348 362 309
Laveste vannstand 93 127 105 99 98
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm