Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 245 268 267 274
29/01 kl 01 300 321 325 328
29/01 kl 02 350 355 361 364
29/01 kl 03 372 362 364 370
29/01 kl 04 345 330 333 341
29/01 kl 05 281 283 292 295
29/01 kl 06 219 230 242 242
29/01 kl 07 176 185 200 199
29/01 kl 08 167 154 163 177
29/01 kl 09 170 143 150 168
29/01 kl 10 197 159 164 181
29/01 kl 11 242 202 210 220
29/01 kl 12 290 265 272 279
29/01 kl 13 329 318 322 331
29/01 kl 14 345 353 352 366
29/01 kl 15 344 356 354 365
29/01 kl 16 325 336 332 331
29/01 kl 17 282 287 285 274
29/01 kl 18 225 229 227 214
29/01 kl 19 165 172 166 160
29/01 kl 20 124 123 118 120
29/01 kl 21 106 99 98 98
29/01 kl 22 110 110 105 99
29/01 kl 23 135 142 138 127

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 318 396 348 362 309
Max fra modell: 26.01 18 318 396 345 364 302
Max fra modell: 26.01 12 317 397 340 370 298
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm