Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 165 16 181 -
30/01 kl 01 216 10 226 -
30/01 kl 02 258 1 259 -
30/01 kl 03 280 -1 279 -
30/01 kl 04 274 2 276 -
30/01 kl 05 240 3 243 -
30/01 kl 06 190 2 192 -
30/01 kl 07 142 -3 139 -
30/01 kl 08 109 -1 108 -
30/01 kl 09 97 1 98 -
30/01 kl 10 106 3 109 -
30/01 kl 11 136 5 141 -
30/01 kl 12 183 2 185 -
30/01 kl 13 234 1 235 -
30/01 kl 14 277 4 281 -
30/01 kl 15 300 9 309 -
30/01 kl 16 295 6 301 -
30/01 kl 17 264 4 268 -
30/01 kl 18 214 1 215 -
30/01 kl 19 160 5 165 -
30/01 kl 20 117 7 124 -
30/01 kl 21 91 10 101 -
30/01 kl 22 87 11 98 -
30/01 kl 23 105 11 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 396 348 362 309
Laveste vannstand 93 127 105 99 98
Avvik gult nivå -71 7 -41 -27 -80
Avvik orange nivå -97 -19 -67 -53 -106
Avvik rødt nivå -108 -30 -78 -64 -117
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm