Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 171 201 181 -
30/01 kl 01 220 249 226 -
30/01 kl 02 261 294 259 -
30/01 kl 03 283 315 279 -
30/01 kl 04 273 305 276 -
30/01 kl 05 235 271 243 -
30/01 kl 06 185 223 192 -
30/01 kl 07 140 176 139 -
30/01 kl 08 107 144 108 -
30/01 kl 09 93 131 98 -
30/01 kl 10 99 138 109 -
30/01 kl 11 130 168 141 -
30/01 kl 12 181 219 185 -
30/01 kl 13 234 271 235 -
30/01 kl 14 275 312 281 -
30/01 kl 15 295 333 309 -
30/01 kl 16 289 333 301 -
30/01 kl 17 258 307 268 -
30/01 kl 18 212 259 215 -
30/01 kl 19 157 206 165 -
30/01 kl 20 111 163 124 -
30/01 kl 21 81 139 101 -
30/01 kl 22 79 143 98 -
30/01 kl 23 101 163 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 318 391 366 417 333
Laveste vannstand 92 120 105 97 79
Avvik gult nivå -71 2 -23 28 -56
Avvik orange nivå -97 -24 -49 2 -82
Avvik rødt nivå -108 -35 -60 -9 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm