Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 75 26 101 -
28/01 kl 01 79 27 106 -
28/01 kl 02 65 23 88 -
28/01 kl 03 36 23 59 -
28/01 kl 04 -2 21 19 -
28/01 kl 05 -37 23 -14 -
28/01 kl 06 -58 21 -37 -
28/01 kl 07 -62 22 -40 -
28/01 kl 08 -46 22 -24 -
28/01 kl 09 -17 22 5 -
28/01 kl 10 23 23 46 -
28/01 kl 11 64 24 88 -
28/01 kl 12 91 27 118 -
28/01 kl 13 98 25 123 -
28/01 kl 14 84 30 114 -
28/01 kl 15 54 29 83 -
28/01 kl 16 13 32 45 -
28/01 kl 17 -29 33 4 -
28/01 kl 18 -61 37 -24 -
28/01 kl 19 -74 39 -35 -
28/01 kl 20 -70 44 -26 -
28/01 kl 21 -48 45 -3 -
28/01 kl 22 -13 47 34 -
28/01 kl 23 28 47 75 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 149 123 124 91
Laveste vannstand -66 -34 -40 -69 -75
Avvik gult nivå -67 -8 -34 -33 -66
Avvik orange nivå -82 -23 -49 -48 -81
Avvik rødt nivå -92 -33 -59 -58 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm