Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 62 48 110 -
29/01 kl 01 77 47 124 -
29/01 kl 02 72 46 118 -
29/01 kl 03 50 44 94 -
29/01 kl 04 16 40 56 -
29/01 kl 05 -20 36 16 -
29/01 kl 06 -50 34 -16 -
29/01 kl 07 -62 34 -28 -
29/01 kl 08 -56 29 -27 -
29/01 kl 09 -33 31 -2 -
29/01 kl 10 2 25 27 -
29/01 kl 11 42 24 66 -
29/01 kl 12 76 19 95 -
29/01 kl 13 94 18 112 -
29/01 kl 14 90 14 104 -
29/01 kl 15 69 11 80 -
29/01 kl 16 34 10 44 -
29/01 kl 17 -8 5 -3 -
29/01 kl 18 -44 6 -38 -
29/01 kl 19 -67 2 -65 -
29/01 kl 20 -71 2 -69 -
29/01 kl 21 -59 1 -58 -
29/01 kl 22 -32 3 -29 -
29/01 kl 23 5 3 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 149 123 124 91
Laveste vannstand -66 -34 -40 -69 -75
Avvik gult nivå -67 -8 -34 -33 -66
Avvik orange nivå -82 -23 -49 -48 -81
Avvik rødt nivå -92 -33 -59 -58 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm