Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 95 111 110 -
29/01 kl 01 113 128 124 -
29/01 kl 02 106 124 118 -
29/01 kl 03 81 99 94 -
29/01 kl 04 47 64 56 -
29/01 kl 05 8 25 16 -
29/01 kl 06 -24 -4 -16 -
29/01 kl 07 -39 -18 -28 -
29/01 kl 08 -35 -12 -27 -
29/01 kl 09 -14 9 -2 -
29/01 kl 10 18 43 27 -
29/01 kl 11 56 82 66 -
29/01 kl 12 86 114 95 -
29/01 kl 13 104 132 112 -
29/01 kl 14 97 127 104 -
29/01 kl 15 77 107 80 -
29/01 kl 16 38 66 44 -
29/01 kl 17 -7 22 -3 -
29/01 kl 18 -42 -14 -38 -
29/01 kl 19 -69 -41 -65 -
29/01 kl 20 -70 -42 -69 -
29/01 kl 21 -61 -36 -58 -
29/01 kl 22 -33 -8 -29 -
29/01 kl 23 2 27 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 154 132 132 100
Laveste vannstand -69 -38 -50 -70 -83
Avvik gult nivå -67 -3 -25 -25 -57
Avvik orange nivå -82 -18 -40 -40 -72
Avvik rødt nivå -92 -28 -50 -50 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm