Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 43 3 46 -
30/01 kl 01 68 2 70 -
30/01 kl 02 73 -1 72 -
30/01 kl 03 59 3 62 -
30/01 kl 04 32 3 35 -
30/01 kl 05 -2 5 3 -
30/01 kl 06 -35 4 -31 -
30/01 kl 07 -55 5 -50 -
30/01 kl 08 -58 4 -54 -
30/01 kl 09 -44 3 -41 -
30/01 kl 10 -17 6 -11 -
30/01 kl 11 19 3 22 -
30/01 kl 12 56 5 61 -
30/01 kl 13 82 0 82 -
30/01 kl 14 89 2 91 -
30/01 kl 15 78 -1 77 -
30/01 kl 16 51 -3 48 -
30/01 kl 17 14 -3 11 -
30/01 kl 18 -24 -8 -32 -
30/01 kl 19 -53 -6 -59 -
30/01 kl 20 -66 -9 -75 -
30/01 kl 21 -62 -10 -72 -
30/01 kl 22 -44 -10 -54 -
30/01 kl 23 -14 -9 -23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 149 123 124 91
Laveste vannstand -66 -34 -40 -69 -75
Avvik gult nivå -67 -8 -34 -33 -66
Avvik orange nivå -82 -23 -49 -48 -81
Avvik rødt nivå -92 -33 -59 -58 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm