Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 40 65 46 -
30/01 kl 01 65 92 70 -
30/01 kl 02 71 96 72 -
30/01 kl 03 57 82 62 -
30/01 kl 04 29 54 35 -
30/01 kl 05 -2 21 3 -
30/01 kl 06 -35 -13 -31 -
30/01 kl 07 -55 -34 -50 -
30/01 kl 08 -59 -40 -54 -
30/01 kl 09 -44 -24 -41 -
30/01 kl 10 -19 -1 -11 -
30/01 kl 11 17 36 22 -
30/01 kl 12 53 71 61 -
30/01 kl 13 76 96 82 -
30/01 kl 14 81 100 91 -
30/01 kl 15 70 88 77 -
30/01 kl 16 42 62 48 -
30/01 kl 17 1 22 11 -
30/01 kl 18 -39 -16 -32 -
30/01 kl 19 -68 -45 -59 -
30/01 kl 20 -83 -54 -75 -
30/01 kl 21 -80 -51 -72 -
30/01 kl 22 -61 -30 -54 -
30/01 kl 23 -32 -1 -23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 154 132 132 100
Laveste vannstand -69 -38 -50 -70 -83
Avvik gult nivå -67 -3 -25 -25 -57
Avvik orange nivå -82 -18 -40 -40 -72
Avvik rødt nivå -92 -28 -50 -50 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm