Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
30/01 kl 00 52 46 41 38
30/01 kl 01 75 70 66 66
30/01 kl 02 80 72 68 68
30/01 kl 03 68 62 59 60
30/01 kl 04 41 35 31 28
30/01 kl 05 5 3 0 -2
30/01 kl 06 -26 -31 -34 -37
30/01 kl 07 -46 -50 -53 -55
30/01 kl 08 -52 -54 -57 -61
30/01 kl 09 -39 -41 -42 -43
30/01 kl 10 -15 -11 -15 -17
30/01 kl 11 20 22 19 16
30/01 kl 12 56 61 57 56
30/01 kl 13 82 82 81 79
30/01 kl 14 87 91 87 88
30/01 kl 15 73 77 73 71
30/01 kl 16 47 48 47 50
30/01 kl 17 9 11 8 6
30/01 kl 18 -29 -32 -32 -29
30/01 kl 19 -54 -59 -62 -64
30/01 kl 20 -67 -75 -75 -74
30/01 kl 21 -63 -72 -72 -71
30/01 kl 22 -41 -54 -53 -53
30/01 kl 23 -7 -23 -24 -23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 90 149 123 124 91
Max fra modell: 26.01 18 90 150 124 124 87
Max fra modell: 26.01 12 108 150 126 127 88
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm