Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 216 8 224 230
26/01 kl 14 185 14 199 200
26/01 kl 15 144 9 153 160
26/01 kl 16 103 10 113 118
26/01 kl 17 73 10 83 87
26/01 kl 18 60 8 68 68
26/01 kl 19 66 7 73 72
26/01 kl 20 89 8 97 99
26/01 kl 21 126 9 135 130
26/01 kl 22 168 5 173 170
26/01 kl 23 201 8 209 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 283 257 258 225
Laveste vannstand 68 100 94 65 59
Avvik gult nivå -67 -8 -34 -33 -66
Avvik orange nivå -82 -23 -49 -48 -81
Avvik rødt nivå -92 -33 -59 -58 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm