Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 224 224 224 230
26/01 kl 14 198 202 199 200
26/01 kl 15 150 154 153 160
26/01 kl 16 107 111 113 118
26/01 kl 17 79 84 83 87
26/01 kl 18 65 68 68 68
26/01 kl 19 73 78 73 72
26/01 kl 20 94 99 97 99
26/01 kl 21 134 138 135 130
26/01 kl 22 172 176 173 170
26/01 kl 23 207 213 209 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 288 266 266 234
Laveste vannstand 65 96 84 64 51
Avvik gult nivå -67 -3 -25 -25 -57
Avvik orange nivå -82 -18 -40 -40 -72
Avvik rødt nivå -92 -28 -50 -50 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm