Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 246 - - 242
26/01 kl 13 230 224 224 224
26/01 kl 14 200 199 199 199
26/01 kl 15 160 153 153 153
26/01 kl 16 118 113 113 113
26/01 kl 17 87 83 83 83
26/01 kl 18 68 68 68 68
26/01 kl 19 72 73 73 73
26/01 kl 20 99 97 97 97
26/01 kl 21 130 135 135 134
26/01 kl 22 170 173 173 172
26/01 kl 23 203 209 209 209

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 224 283 257 258 225
Max fra modell: 26.01 18 224 284 258 258 221
Max fra modell: 26.01 12 242 284 260 261 222
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm