Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 214 8 222 218
27/01 kl 01 208 16 224 214
27/01 kl 02 186 14 200 197
27/01 kl 03 152 20 172 167
27/01 kl 04 114 23 137 132
27/01 kl 05 85 28 113 105
27/01 kl 06 73 29 102 95
27/01 kl 07 79 34 113 -
27/01 kl 08 102 35 137 -
27/01 kl 09 138 40 178 -
27/01 kl 10 180 41 221 -
27/01 kl 11 215 47 262 -
27/01 kl 12 232 51 283 -
27/01 kl 13 228 54 282 -
27/01 kl 14 205 62 267 -
27/01 kl 15 168 56 224 -
27/01 kl 16 124 54 178 -
27/01 kl 17 86 47 133 -
27/01 kl 18 63 46 109 -
27/01 kl 19 59 41 100 -
27/01 kl 20 73 36 109 -
27/01 kl 21 103 37 140 -
27/01 kl 22 143 34 177 -
27/01 kl 23 183 31 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 283 257 258 225
Laveste vannstand 68 100 94 65 59
Avvik gult nivå -67 -8 -34 -33 -66
Avvik orange nivå -82 -23 -49 -48 -81
Avvik rødt nivå -92 -33 -59 -58 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm