Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 222 227 222 218
27/01 kl 01 219 225 224 214
27/01 kl 02 199 205 200 197
27/01 kl 03 168 174 172 167
27/01 kl 04 134 141 137 132
27/01 kl 05 108 115 113 105
27/01 kl 06 96 102 102 95
27/01 kl 07 107 114 113 -
27/01 kl 08 131 141 137 -
27/01 kl 09 175 183 178 -
27/01 kl 10 219 228 221 -
27/01 kl 11 258 266 262 -
27/01 kl 12 276 286 283 -
27/01 kl 13 276 288 282 -
27/01 kl 14 257 270 267 -
27/01 kl 15 216 228 224 -
27/01 kl 16 174 186 178 -
27/01 kl 17 128 140 133 -
27/01 kl 18 104 118 109 -
27/01 kl 19 99 113 100 -
27/01 kl 20 105 120 109 -
27/01 kl 21 136 150 140 -
27/01 kl 22 173 185 177 -
27/01 kl 23 213 226 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 288 266 266 234
Laveste vannstand 65 96 84 64 51
Avvik gult nivå -67 -3 -25 -25 -57
Avvik orange nivå -82 -18 -40 -40 -72
Avvik rødt nivå -92 -28 -50 -50 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm