Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 218 222 222 222
27/01 kl 01 214 224 224 222
27/01 kl 02 197 200 199 200
27/01 kl 03 167 172 173 172
27/01 kl 04 132 137 136 135
27/01 kl 05 105 113 114 113
27/01 kl 06 95 102 101 101
27/01 kl 07 108 113 111 113
27/01 kl 08 135 137 138 137
27/01 kl 09 174 178 178 179
27/01 kl 10 220 221 222 223
27/01 kl 11 256 262 262 262
27/01 kl 12 273 283 284 284
27/01 kl 13 274 282 283 282
27/01 kl 14 255 267 266 267
27/01 kl 15 215 224 224 229
27/01 kl 16 169 178 178 181
27/01 kl 17 128 133 135 136
27/01 kl 18 106 109 110 111
27/01 kl 19 96 100 101 103
27/01 kl 20 105 109 110 112
27/01 kl 21 136 140 142 142
27/01 kl 22 172 177 177 180
27/01 kl 23 208 214 215 215

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 224 283 257 258 225
Max fra modell: 26.01 18 224 284 258 258 221
Max fra modell: 26.01 12 242 284 260 261 222
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm