Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 209 26 235 -
28/01 kl 01 213 27 240 -
28/01 kl 02 199 23 222 -
28/01 kl 03 170 23 193 -
28/01 kl 04 132 21 153 -
28/01 kl 05 97 23 120 -
28/01 kl 06 76 21 97 -
28/01 kl 07 72 22 94 -
28/01 kl 08 88 22 110 -
28/01 kl 09 117 22 139 -
28/01 kl 10 157 23 180 -
28/01 kl 11 198 24 222 -
28/01 kl 12 225 27 252 -
28/01 kl 13 232 25 257 -
28/01 kl 14 218 30 248 -
28/01 kl 15 188 29 217 -
28/01 kl 16 147 32 179 -
28/01 kl 17 105 33 138 -
28/01 kl 18 73 37 110 -
28/01 kl 19 60 39 99 -
28/01 kl 20 64 44 108 -
28/01 kl 21 86 45 131 -
28/01 kl 22 121 47 168 -
28/01 kl 23 162 47 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 283 257 258 225
Laveste vannstand 68 100 94 65 59
Avvik gult nivå -67 -8 -34 -33 -66
Avvik orange nivå -82 -23 -49 -48 -81
Avvik rødt nivå -92 -33 -59 -58 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm