Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 236 247 235 -
28/01 kl 01 236 249 240 -
28/01 kl 02 223 234 222 -
28/01 kl 03 186 198 193 -
28/01 kl 04 151 163 153 -
28/01 kl 05 112 125 120 -
28/01 kl 06 92 105 97 -
28/01 kl 07 88 101 94 -
28/01 kl 08 104 119 110 -
28/01 kl 09 133 148 139 -
28/01 kl 10 169 185 180 -
28/01 kl 11 213 230 222 -
28/01 kl 12 239 257 252 -
28/01 kl 13 248 266 257 -
28/01 kl 14 235 253 248 -
28/01 kl 15 207 227 217 -
28/01 kl 16 166 185 179 -
28/01 kl 17 125 145 138 -
28/01 kl 18 96 118 110 -
28/01 kl 19 84 105 99 -
28/01 kl 20 87 110 108 -
28/01 kl 21 116 137 131 -
28/01 kl 22 153 174 168 -
28/01 kl 23 196 215 209 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 224 288 266 266 234
Laveste vannstand 65 96 84 64 51
Avvik gult nivå -67 -3 -25 -25 -57
Avvik orange nivå -82 -18 -40 -40 -72
Avvik rødt nivå -92 -28 -50 -50 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm