Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 231 235 234 240
28/01 kl 01 232 240 241 241
28/01 kl 02 213 222 221 224
28/01 kl 03 184 193 193 194
28/01 kl 04 147 153 153 155
28/01 kl 05 112 120 118 119
28/01 kl 06 88 97 96 96
28/01 kl 07 84 94 92 93
28/01 kl 08 103 110 109 108
28/01 kl 09 137 139 138 140
28/01 kl 10 180 180 178 180
28/01 kl 11 223 222 221 222
28/01 kl 12 251 252 250 252
28/01 kl 13 257 257 258 260
28/01 kl 14 243 248 246 250
28/01 kl 15 216 217 218 219
28/01 kl 16 176 179 179 182
28/01 kl 17 135 138 140 140
28/01 kl 18 111 110 110 110
28/01 kl 19 102 99 101 100
28/01 kl 20 108 108 107 108
28/01 kl 21 129 131 133 133
28/01 kl 22 165 168 170 170
28/01 kl 23 210 209 211 213

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 224 283 257 258 225
Max fra modell: 26.01 18 224 284 258 258 221
Max fra modell: 26.01 12 242 284 260 261 222
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm